Styret

Styreformann Odd Kjell Sjøvik omgitt av Etiopere.
Styreformann Odd Kjell Sjøvik omgitt av Etiopere.

Styret i North-South Partnership Aid består av:
Formann Odd Kjell Sjøvik

Leif Hofseth

Leif Kjetil Gjendemsjø

Odd Næss

Hilde Kynningsrud Nossen.

Jakob Blom


Daglig leder Gunnar HamnøyNSP Aid sitt organisasjonsnummer er 995 716 143.Regnskapsfører er Jan Roger Harjo i Økonomistyring Tennfjord.Revisor er statsautorisert revisor Jetmund Thornes Skodje.