9 handikappede barn får tilbud om å få gå på skole.

NSP Aid fikk spørsmål fra en av lederne i kirken i Geresse i dag, om vi kunne hjelpe kirken med at 9 barn som har mistet føtter og hender kan få mulighet å gå på skole.
Vi vil hjelpe i første omgang 9 barn i Geresse, i Sør Etiopia med skolegang.
Det er 5 gutter og 4 jenter.

1 gutt har mistet en hånd og 1 fot, 2 gutter har mistet 1 fot og 2 gutter har mistet 1 hånd.

1 jente har mistet 1 hand og 2 jenter mistet en.

Vi må ha kr 1700 pr år for å hjelpe 1 barn. Kirken i Geresse har lovt oss navn og bilder av barna.

Er det noen av dere som vil hjelpe oss slik vi kan hjelpe de 9 barna, er det fint om dere kan kontakte oss omgående.

NB bildet er tatt i Arba Minch og tilhører ikke Geresse.