15 nye får skoleplass i Kibera.

Fra før betalte givere i NSP Aid skoleplass for 141 i Kibera slummen, nå får 15 barn til en skoleplass betalt av givere i Norge. Totalt har vi 156 barn betalt av NSP Aid fra juli. I Kawangware slummen har vi 184 barn som blir betalt av NSP Aid sine givere, pluss ett mat program for 125 barn i samme slummen.
Stor takk til dere alle.
Legger vi til 40 barn på skole i Voi og 32 på Faraja Childrens Home bidrar dere givere med å gi 537 barn i Kenya, dette er mange barn som får hjelp.