Mat program for barn som mangler mat i Kibera slummen.

Etter å ha besøkt skolebarna som går på Karama skolen i Kibera slummen den 18. februar fikk vi møte en ny og stor utforing. Det gjelder barn som ikke noe å spise, uten den maten de får på skolen. Når det er skolefri går barna på gata og leter i søpla. Flere av barna er svært små, barne 3-4 år de minste.

Dette må vi få gjort noe med. Vi har opprettet en konto i NSP Aid som folk kan gi penger til dette. Vi kaller prosjektet Matprogram for Kibera. Vi har behov for minst kr 2500 pr mnd for å finnansiere dette.

Ett av barna, omlag 16 år ble utnyttet og har fått et lite barn, vi møtte babyen på 1 mnd.

Jenta er i vårt skoleprogram, men må holde opp frem til nytt skoleår, fra september. Fra september vi vi også inkludere babyen.