Vi å kjøpe ei tomt og bygge en barne-landsby i Kenya.

Det er et stort behov i slummen for å skaffe hus for å ta hånd om barn som lider og har det svært vanskelig.
Gunnar Hamnøy besøkte Kenya 6-7. desember 2014 og besøkte aktuelle områder som kunne være aktuelle for kjøp av tomt. På eiendommen bør det planlegges å bygge svært mange bolighus for barn, skole og barnehage.
I ett bolighus må det være rom for minst 8 barn og ei "mor" for barna.