Tilbake til «Forsiden»

Støtt en evangelist i Geresse i Etiopia.

NSP Aid har valgt å støtte den lutherske kirken i Geresse i Etiopia med noen evangelister.
Til dette trenger vi kr 750 pr mnd. Vil du være med å dette.
Nederst på siden vil du finne et skjema du kan bruke.

Støtte student på Tabor College i Awasa Etiopia.

Støtt en student ved Tabor College i Awasa med skolepenger.
Tabor er en misjons- og bibelskole. Det er omlag 800 elever på skolen, og mange har behov for økonomisk hjelp for å kunne fortsette på skolen. Kostnadene per elev ligger i overkant av 4000 kr per år (mer informasjon under prosjekter).
For å registrere deg som fadder kan du benytte skjema i listen under.

Støtt en elev ved Arba Minch yrkesskole i Etiopia.

For 1500 kr i året dekker du utgiftene til én ungdom på yrkesskole i Arba Minch. Hvert år er det omlag 30 elever som ikke makter å betale dette selv, av en elevflokk på over 400 (mer informasjon under prosjekter).
For å registrere deg som fadder kan du benytte skjema som du finner nederst på siden.

Støtt et barn på skole i Voi.

Bli fadder for et barn på Voi
Gjennom en lokal forening i Skodje og en lokal foreningen i Voi, "Set your roots", støtter vi 50 barn med skolegang, mat og klær. Dette koster kr 220 pr mnd (mer informasjon under prosjekter).
For å registrere deg som fadder kan du benytte skjema som du finner nederst på siden.

Støtte matprogrammer i Kibera og Kawangware slummene.

Vi trenger kr 100 pr mnd for å kunne gi mat til et barn i 1 mnd, eller kr 1200 pr år.
For mange av de 1000 barna som Heart to Heart har på de to skolene i slummen er den maten de får ofte det eneste mat barnet får. Vil du hjelpe oss med dette, så kan du kontakte oss. Nederst finner du et skjema du kan bruke og sende inn.

Fadder til barn i Kibera og Kawangware slummen i Nairobi.

Bli fadder for et barn i Kibera- og Kawangwareslummen i Nairobi.
Kibera er Øst-Afrikas største slum. Her bor det i overkant av 1,1 millioner mennesker, og i Kawangware bor det 500 000 mennesker. I hjertet av slummen har den lutherske kirken i Nairobi startet et fantastisk arbeid. Hjelpeprogrammet har fått navnet Heart to Heart. De støtter og hjelper barn i slummen til skolegang, varme måltider, skoleklær, bøker og medisiner for de som har behov for dette.

Fadder til Faraja Childrens Home

Blir fadder for et barn på Faraja Childrens Home i Kenya.
NSP Aid trenger om minst ca. 50 000 norske kroner hver måned for å kunne støtte kirken ved kysten med driften av barnehjemmet hvor det bor 53 barn. Pengene dekker mat, klær, medisiner, legehjelp, skolegang, transport, telefon og lønninger til de som arbeider på barnehjemmet. I tillegg til dette har NSP Aid betalt for bygging av to nye bolighus og skal rehabelitere to eldre misjonærboliger (mer informasjon under prosjekter).

Vi trenger faddere til Malika Villages

I Oktober 2019 planlegger å åpne de 3 første husene på Malika Villages for barn. Vi har plass til 8 barn i hvert hus. Vi trenger kr 1000 pr barn pr mnd.
Pr dato har vi nesten nok faddere til ¨åpen 1. huset.
Vi håper vi kan få 18 nye faddere denne høsten. vi du hjelp oss med dette.

Byggearbeidet på Malika Villages Faraja går raskt fremover.

Den 6. juni 2019 startet gravearbeidet til de 4 første husene på det som skal bli Malaika Villages Faraja. Landsbyen bygges i nabolaget til Faraja Childrens Home, og ligger ca 1 time med bil sør for Mombasa ved Kenya kysten.
Graving startet 6. juni

6. juni 2019 startet arbeidet med å bygge den første barnelandsbyen Malaika Villages Faraja.

Arbeidet går fort fremover med 20 arbeidere hver dag. I landsbyen er det planlagt å sette opp 9 bolighus pluss et bygg i sentrum for matsal og kjøkken for alle husene. Først bygger vi 3 bolighus og sentrumsbygget, når husene er fylt av barn kan vi gå videre å bygge flere hus.
Vi planlegger også å kjøpe tomt i Kisarin utenfor Nairobi, det er et område på 28 mål Malaika Villages har fått tilbud om å kjøpe. Prisen er ca 80 000 kr pr mål.

1 ny unge medarbeider i NSP Aid fra 19. august 2019.

Nikolai Jensen fra Haram skal jobbe 50 % i NSP Aid i tillegg til studier fra 19. august. Han vil gå inn i oppgaver som Preben Dimmen hadde det året han jobbet for NSP Aid, følge opp kontakter med skoler og andre oppdrag som følge opp sosiale medier osv.
Vi ønsker å takke Preben Dimmen for det året han har jobbet for oss, og ønsker han lykke til med nye oppgaver.01.07.2019

Styret i NSP Aid

På Årsmøtet i NSP Aid 14. juni 2019 ble Odd Kjell Sjøvik valgt til formann, Leif Kjetil Gjendemsjø nestformann, Leif Hofset styremedlem, Gunhild Sjøvik styremedlem, Iselin Gjendemsjø styremedlem.01.07.2019

« Nyere nyheter|Eldre nyheter »