Bedrifter engasjerer seg som medlemmer og givere i NSP Aid

På Årsmøtet i NSP Aid ble det gjort vedtak om å innvitere bedrifter til medlemskap i foreninge ved å betale kr 5000 pr år. Tilsette i firmaet får medlemskap for kr 200 pr år.
Bedriften vil også få tilbud om å delta i prosjekter i regi av NSP Aid.

Siden 2011 har en rekke bedrifter gitt penger til vårt arbeid.

Mange bedrifter også medlem i NSP Aid.