Bedrifter engasjerer seg som medlemmer og givere i NSP Aid

På Årsmøtet i NSP Aid ble det gjort vedtak om å innvitere bedrifter til medlemskap i foreninge ved å betale kr 5000 pr år. Tilsette i firmaet får medlemskap for kr 200 pr år.
Bedriften vil også få tilbud om å delta i prosjekter i regi av NSP Aid.

Under "Om " og "Bedriftsmedlemskap i NSP Aid" finner du omtale av flere bedrifter som er med som medlemmer og aktive givere til NSP Aid.

 

Siden 2011 har en rekke bedrifter gitt penger til vårt arbeid.

Mange bedrifter også medlem i NSP Aid.