Bli med og bygg Malaika Villages.

Nøden er stor, og vi makter ikke hjelpe alle. Samtidig ser vi at det er mulig å hjelpe noen. Derfor ønsker vi nå å bygge og drifte en barnelandsby etter en modell som vi ser har fungert andre steder.

Mange av barna vi hjelper i Nairobi bor i bølgeblikkskur i slum-men. Vi gleder oss derfor over at NSP AID har fått 400 mål tomt i gave fra lokale bønder for å bygge opp en barnelandsby utenfor Voi. Det vil gi mange barn et nytt liv.

 

Vi selger nå parseller til våre givere. Pengene som kommer inn på dette vil gå til etablering av infrastruktur og oppstart.

 

FOR Å GI DIN GAVE: LAST NED SKJEMAET NEDERST PÅ SIDEN

Landsbyen vil bestå av en rekke tun med ni hus i hver «klynge». I hvert hus vil det bo åtte barn og ei «mor» som har ansvaret for barna. Hvert tun vil da huse 72 barn som vil oppleve å få et nytt liv.


Kostnaden for å bygge et hus er estimert til 350 000 kroner, med infrastruktur som må til regner vi vi trenger ca kr 500 000 pr hus. Dersom du ønsker å gi en enkeltgave til byggingen kan du benytte deg av skjemaet som er lenket nederst på denne siden.


Du har også mulighet til å bli fadder til et eller flere av barna og på den måten sørge for mat, klær og skolegang. Dersom du kan tenke deg å bli fast giver til et av barna hører vi gjerne fra deg. Vi takker for din støtte.