Bli med og bygg Malaika Villages.

Nøden er stor, og vi makter ikke hjelpe alle. Samtidig ser vi at det er mulig å hjelpe noen. Derfor ønsker vi nå å bygge og drifte en barnelandsby etter en modell som vi ser har fungert andre steder.

Mange av barna vi hjelper i Nairobi bor i bølgeblikkskur i slum-men. Vi gleder oss over at den første Malaika Villages åpener den 29.02.2020 i Weama, sør for Mombasa.  I første byggetrinn bygger vi 3 bolighus og 1 hovedhus til matsal og kjøkken. Vi legger til rette for at det skal bygges opp flere hus i fremtiden på denne eiendommen.

 

I janaur 2020 fikk vi skjøte til 28 mål i Kisarian, 30 km utenfor Nairobi. På denne plassen skal vi bygge opp neste landsby.

Vi har 2300 parseller a kr 1000 som skal selges.

vi har 175 som ikke er solgt pr 11.02.2020.

 

Vi selger nå parseller til våre givere.  

 

Bildet viser et av de nye husene som blir tatt i bruk 29.02.2020 på Malaika Villages Faraja.

FOR Å GI DIN GAVE: LAST NED SKJEMAET NEDERST PÅ SIDEN

 

Landsbyen vil bestå av en rekke tun med ni hus i hver «klynge». I hvert hus vil det bo åtte barn og ei «mor» som har ansvaret for barna. Hvert tun vil da huse 72 barn som vil oppleve å få et nytt liv.


Kostnaden for å bygge et hus er estimert til 500 000 kroner, med infrastruktur. Dersom du ønsker å gi en enkeltgave til byggingen kan du benytte deg av skjemaet som er lenket nederst på denne siden.


Du har også mulighet til å bli fadder til et eller flere av barna og på den måten sørge for mat, klær og skolegang. Dersom du kan tenke deg å bli fast giver til et av barna hører vi gjerne fra deg. Vi takker for din støtte.