Vi trenger faddere til Malika Villages

I Oktober 2019 planlegger å åpne de 3 første husene på Malika Villages for barn. Vi har plass til 8 barn i hvert hus. Vi trenger kr 1500 pr barn pr mnd.
Pr dato har vi nesten nok faddere til ¨åpen 1. huset.
Vi håper vi kan få 18 nye faddere denne høsten. vi du hjelp oss med dette.