• Dette er slik vi vil ha hovedbygget
  • Det er slike bolighus som skal bygges opp også her utenfor Nairobi
  • Nairobi, utenfor storbyen skal vi bygge neste landsby

Vi trenger støtte til å bygge Malaika Villages.

Den 29,02,2020 åpnet de 3 første bolighusene og 1 stort felles bygg som er matsal og kjøkken på Malaika Villages Faraja. Hvert hus er bolig for 8 barn sammen med 1 mor. Vi har lagt grunne for at vi kan sette opp flere hus på denne eiendommen, men først skal vi sette opp en lignende landsby utenfor Nairobi.
Vi har kjøpt 28 mål utenfor Nairobi til å bygge den neste landsbyen.

Justus Nyango er prosjektleder for landsbyprosjektet.

De som skal bo i denne landsbyen er barn fra slummene i Nairobi.

På denne eiendommen skal vi bygge bolighus, skolebygg, gjestehus, kontor, anlegge åkrer. Men først må vi få alle søknadne på plass og starte å bore etter vann og sette opp gjerde.

Vi regner med at vi trenger kr 500 000 for å sette opp eet bolighus, dette var før koronakrisen, hvordan det blir nå fremover med en svkket krone har vi ikke oversiktover i dag. Vi må bore etter vann, sette opp gjerde, lage veier osv, alt dette koster mange penger.