Bli medlem i NSP Aid

NSP Aid har i dag 110 betalende medlemmer. Vi har mange bedrifter som er medlemmer, de betaler kr 5000 pr år. Noen forsamlinger, de betaler kr 1000, og resten er enkeltpersoner som betaler kr 1000.
Enkeltpersoner som jobber i en bedrift som er medlem eller tilhører en forsamling som er medlem betaler kr 200 pr år.

 

Ved å støtte NSP Aid er du med på å gi flere barn og unge i Etiopia og Kenya håp om en fremtid. Du kan bidra ved hjelp av enkeltdonasjoner, faste donasjoner ved hjelp av vår fadderordning eller medlemskap i NSP Aid.

Send oss en e-post til gunnham online.no eller betal direkte til 1503.25.02366 for å bli medlem.

 

  1. Medlemskap kan søkes av personer og selskaper som er aksjonærer i North-South Partnership AS.
  2. Medlemskap kan også søkes av personer og selskaper som ønsker å bidra til oppnåelse av foreningens formål ved økonomiske bidrag og aktiv deltakelse i foreningen, og som er anbefalt av et eksisterende medlem. Søknaden behandles så av styret, som avgjør hvorvidt vilkårene er oppfylt.
  3. Eksterne givere kan donere penger til foreningen.
  4. Årsmøtet vedtar den til en hver tid gjeldende kontingent, som for tiden er satt til:
  • kr 1000 pr år for personer.
  • Kr 1000 pr. år for lag, stiftelser og organisasjoner. Medlemmer i angjeldende lag, stiftelse eller organisasjon betaler kr 200 pr. år.
  • Kr 200 pr år for ungdom / studenter under 25 år.
  • Kr 5000 pr. år for bedrift. Tilsatte i en medlemsbedrift betaler kr 200 pr. år.