1 ny unge medarbeider i NSP Aid fra 19. august 2019.

Nikolai Jensen fra Haram skal jobbe 50 % i NSP Aid i tillegg til studier fra 19. august. Han vil gå inn i oppgaver som Preben Dimmen hadde det året han jobbet for NSP Aid, følge opp kontakter med skoler og andre oppdrag som følge opp sosiale medier osv.
Vi ønsker å takke Preben Dimmen for det året han har jobbet for oss, og ønsker han lykke til med nye oppgaver.