14 barn i Kawangware søker støttepartnere

Som en del av vårt arbeid i slumområdet Kawangware i Nairobi har vi tatt på oss oppgaven med å gi skolegang til 14 nye barn.

Totalt betaler vi for skolegang for 250 fadderbarn i Kawangware.

 

Så langt har vi ikke kunne tilby disse 14 barna mer enn skole, men vi ser at de ikke har mulighet til å skaffe seg mat og husly uten støtte fra oss. Vi har derfor valgt å huse dem i et bølgeblikkskur sammen med ei dame som gir dem kjærlighet og oppmerksomhet.

 

Kostnaden for dette har vi ennå ikke inndekning for.

 

Vi ønsker å gi disse barna en trygg hverdag, men mangler penger til mat og husleie. Til dette trenger vi 14 givere som kan gi kr 400 pr mnd. Kan du tenkte deg å bli en av disse?

 

Fyl ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg.

 

Skriv navnet ditt her
Gyldig e-post du kan kontaktes på
Du kan òg oppgi et telefonnummer

Oppgi bokstaver/tall som du ser i feltet