153 familier i slummen fikk mat til jul.

153 familier i slummen i Nairobi fikk hver sin kasse med mat til jul
Sent søndag kveld, noen dager før jul, tenker jeg på barna og deres familier som får hjelp gjennom NSP Aid til skolegang i slummen i Nairobi. Det er mange hundre barn. Vi i Norge kjøper inn mat til jul, men hva skal familiene i slummen spise i julen. Jeg kontakter Mary, som er leder av prosjektet for å hjelpe barn med skole i slummen, med spørsmål om det er mulig å kjøpe inn mat og pakke matkasser med julemat for familier som har behov for hjelp.

Mary svarte fort på spørsmålet, og sa at de har kontakt med 107 familier, som trenger mye hjelp. De er fattige og mangler mat. – For kr 250 kan vi kjøpe inn og pakke en kasse julemat til en familie, og sende med grillkull og friske grønnsaker, sier hun.

Dette skrev jeg om på Facebook sent om kvelden, natt til mandag før jul. Reaksjonen fra folk som ville hjelpe var stor, og folk sendte inn penger til konto omgående. Vi mottok penger mandag til onsdag, lille julaften. Vi kunne ikke samle inn mer, de måtte ha tid til å kjøpe og pakke matkassene.

Julaften, den 24. desember, var matkassene pakket, og familier som hadde behov for hjelp, kom og hentet matkassene. Mary fra slummen sendte bilder og skrev om de 153 familiene som fikk matkasse julaften.

At det var 153 tenkte jeg ikke mye over da, men i går var jeg på en samling for menn hvor en jøde hadde ordet. Jøden forteller at han hadde vært svært opptatt av en historie som er beskrevet i Johannesevangeliet kapittel 21. Peter og flere av disiplene hadde vært ute en hel natt for å fiske, men den natten fikk de ikke noe fisk. Da de rodde de tomme båtene til land, stod det en ukjent mann på stranda og spør om de hadde fisk, noe de ikke hadde.

Han sa: – Dere må ro ut på nytt og kaste garnet på den andre siden av båten, da vil dere får fisk. Å fiske når det lysner av dag var ikke vanlig på denne sjøen, men disiplene sa: – På ditt ord gjør vi det. De rodde ut på nytt.

Da de skulle dra garna opp, var de fulle av fisk, 153 i alt.

Mange har fundert på hvorfor det var 153 fisker. Det er flere teorier som forsøker å forklare dette. Noen mener at dette representerer de 153 kjente språk som var i området. Andre forklarer dette med at det var 153 forskjellige fiskeslag i sjøen.

På samlingen i går kveld forteller jøden at han gikk til en eldre rabbiner for å høre om han hadde en forklaring på 153. Han forklarte at hver bokstav i det hebraiske alfabetet har et tall. Når du bruker bokstavene for tallene 153, får du ordet «ANI ELOHIM». Det blir på norsk: «Jeg er Gud».

Da de drog opp fulle garn med fisk midt på dagen, var det en av disiplene som sa:

«Det er Herren». Dette skulle ikke være mulig. Men for Gud er alt mulig.

Jeg sitter med samme følelse etter å ha vært med å gi 153 familier i slummen i Nairobi mat til jul. På 3 dager gav folk i Norge spontant til mat for 153 familier i slummen.

Dette er ANI ELOHIM. Jeg er Gud.

Det er stort.