2 unge medarbeidere i NSP Aid fra august 2019.

Nicolai Jensen skal jobbe 50 % i NSP Aid i tillegg til studier fra 15. august. Preben Dimmen har jobbet i NSP Aid i 1 år og vil fortsette videre.
Begge skal jobbe med å følge opp skolekontakter, både ungdomsskoler og vgs. I tillegg vi de besøke noen plasser og holde HÅP Kvelder, og forteller fra arbeidet vi er med på for å hjelpe barn. Kontakt oss om dere ønsker besøk av dem.