24 nye elever får stidpend i Arba Minch i Etiopia

NSP Aid har i mange år gitt stipend til elever på Arba Minch yrkesskolen som ikke kan betale skolepenger selv. Dette året har 24 elever fått stipend for NSP Aid. Skolen har 3 linjer, elektro, data og auto. Skolen er 3 åring og drives av Mekane Yesus kirken i Etiopia (Lutherske kirken)