85 skolebarn på "Prince of Peace" i Kawangware slummen trenger hjelp til mat.

NSP Aid fikk et spørsmål fra vår samarbeidspartner i Nairobi "Heart to Heart" om vi kunne støtte deres ønske om å gi mat til 85 skolebarn som går på "Prince of Peace" skolen i Kawangware slummen.

Barna går på skole 5 dager i uken. For å kunne makte dette må vi har kr 450 hver dag. kr 450 vil gi mat til 85 barn en dag i uken.
kr 9000 hver mnd koster det å gi mat til alle barna hver skoledag hver mnd.. PÅ et år vil ette koste kr 108 000.
De som ønsker å betale for 1 dag pr mnd betaler kr 450. Det er fint om dere som vil være med på dette, kontakter oss snarest.