93 nye barn i Kawangware slummen får hjelp.

Siden nyttår har vi fått givere til å hjelpe 93 flere barn i Kawangware slummen i Nairobi.
vi har flere barn som venter på en "fadder".
kr 200 er nok til å hjelpe et barn med skoleplass, klær og mat i en mnd.