Adopsjonsavtale med et firma i Trøndelag.

Enda en bedrift har gjort avtale med NSP Aid om en langsiktig avtale å støtte Kibira prosjektet som NSP Aid er med på i Nairobi i Kenya.
Firmaet betaler for 20 barn, dette gjør det mulig for enda flere barn å gå på skole, eller barnehage, få klær, sko, bøker, mat og de som har behov for medisiner får det.