Ålesund vgs har en fin omtale av prosjektet de er med på på hjemmesiden sin.

Ålesund vgs er sammen med 5 andre off. vgs på Sunnmøre engasjert i Malaika prosjektet i regi NSP Aid.
Se på linken til skolens hjemmesiden:
http://www.alesund.vgs.no/AAlesund-VGS/Skolen/Malaika-dagen