Barn får hjelp i Kawangware slummen i Nairobi.

barn i kawangvare
barn i kawangvare

Gunnar Hamnøy og Jakob Blom var på besøk til et av flere hjelpe prosjekter NSP Aid støtter i Nairobi slummene.
Det første besøket gikk til en skole den lokale hjelpe organisasjonen i Nairobi «Heart to Heart» etablerte i Kawangware i januar i år, etter at NSP Aid engasjerte seg også i denne slummen fra januar 2014.


Noe av pengestøtten gikk til å bygge opp barneskolen «Prince og Peace», en skole for 200 barn i slummen.
Svært mange av barna kommer fra elendige forhold, mange er foreldreløse, andre fra svært fattige familier.
Skolen holder til i et bølgeblikk skur i bydelen, klasserommene er svært små. Flere på ca. 3x3 og ca. 3x4 meter.
Barna sitter tett i tett i klasserommene.
Da vi besøkte skolen var 85 barn samlet i et klasserom på ca. 3x4 meter og en annen gruppe på 45 i et litt mindre rom.
Det er ufattelig at det er mulig å drive skole under slike forhold, forteller Hamnøy.
De 7 læreren gjør en kjempejobb for barna, de yngste barna er i førskole, resten i ordinær skole.
Alle barna får frokost og lunsj, kokt i et lite rom som neppe holde hygienisk standard.

NSP Aid ønsker nå å øke innsastsen i denne bydelen med penger som gjør det mulig for flere barn å gå på skole.
En adopsjon av et skolebarn koster Kr 200 pr mnd, og dekker skolepenger, klær, sko, bøker, mat og medisiner for de som har behov for det.

NSP Aid ønsker å svare ja på et spørsmål fra de som jobber med barna i slummen om støtte til mat 2 ganger for dag til 85 barn som går på denne skolen.
Kr 420 pr dag dekker to måltider mat for alle 85 barna 1 dag.
Vi trenger 20 givere som kan forplikte seg å betale for en dag hver mnd. Barna er på skole 5 dager i uken og får da mat 2 ganger for dag.
kr 420 dekker kostnadene til mat for alle 85 barna 2 ganger hver dag der er på skolen, fortsetter Hamnøy, på den måten kan vi være med å hjelpe svært mange fattige barn til et bedre liv.
«Heart to Heart» gjør en stor jobb mellom barna i slummen, både i Kawangware og Kibera, NSP Aid støtter arbeidet  i begge slummene.