Bedrifter melder seg som meldemmer i NSP Aid.

Vi har alt mottatt melding fra 5 bedrifter som ønsker å ha bedriftsmedlemskap i NSP Aid.
Kr 5000 pr år for en bedrift. Og flere vurderer dette. Viser til mer om dette ved å gå til Om NSP Aid.
Vi kommer tilbake til dette senere.