Bedrifter velger å fokusere på bistand i samarbeid med NSP Aid

Det er flere firma som har valgt å være med lem i NSP Aid, noen av dem er beviste på å profilere dette samarbeidet på hjemmeside og innad i firmaet.
Et av firmaene er Cinderella as.
Vi viser til deres hjemmeside: https://www.cinderellaeco.com/no-no/social-responsibility

Et annet firma er Kynningsrud as med kontoer i Halden og Fredrikstad, de har valgt å støtte NSP Aid i flere år. 

Vi viser til deres hjemmeside under samfunnsansvar

https://www.kynningsrud.no/om-oss/samfunnsansvar/