Bedriftsmedlemskap i NSP Aid.

På ekstraordinært årsmøte i NSP Aid den 22.mai 2013 ble det bestemt å endre vedtektene til også å inkludere bedrifter og tilsette.
En bedrift som blir medlem i NSP Aid får rett til å bruke logoen til NSP Aid på firmaets egen hjemmeside, men en link til NSP Aid sin hjemmeside.

  • NSP Aid vil på sin hjemmeside legge ut logoen til alle bedrifter som ønsker å bli profilert på NSP Aid sin hjemmeside.

  • kr 1000 pr år for personer.

  • Kr 1000 pr. år for lag, stiftelser og organisasjoner. Medlemmer i angjeldende lag, stiftelse eller organisasjon betaler kr 200 pr. år.
  • Kr 200 pr år for ungdom / studenter under 25 år.
  • Kr 5000 pr. år for bedrift. Tilsatte i en medlemsbedrift betaler kr 200 pr. år.