Besøk fra Arba Minch Yrkesskole til Norge.

Den nye karosseriverkstedet som bygges på skolen.
Den nye karosseriverkstedet som bygges på skolen.

Besøk fra Arba Minch Yrkesskole i Etiopia til Sunnmøre.
Rektor Damtachew Biazen og leder for Sør Vest Synodens utviklingsprosjekter Galunde Waketa, kommer på besøk til Misjonssalen i Myrabakken i Spjelkavik fredag 19. september, Tennfjord bedehus søndag 21.september og Valderøy bedehus tirsdag 23. september.

Vi har lagt opp til 3 samlinger på Sunnmøre og håper at det passer for deg å være med på en av samlingene. Tolk på møtene er Peter og Solveig Klungsøyr. Gunnar Hamnøy er med på alle samlingene. Gave til skolen på samlingene, NSP Aid ønsker å være med å gjøre det mulig for fattige studenter å fullføre 3 årig yrkesutdannelse, det er hjelp til selvhjelp.

 

NSP Aid har invitert rektor Damtachew Biazen, ved skolen og en av lederne Galunde Waketa ved synodekontoret til kirken. Vi ønsker at de skal få møte dere som har vist omsorg for skolen, og høre mer om dette store og flotte prosjektet mellom unge i Etiopia.

 

I tillegg til møtene på Sunnmøre skal gjestene besøke elever ved Spjelkavik vgs, Ulstein vgs og Sykkylven vgs, de er engasjert gjennom den lokale stiftelsen «Fremtid og håp» og bygge barneskole og vgs i Arba Minch,på samme eiendommen som yrkesskolen.

Gjestene vil også besøke Vestborg vgs og delta i foreningsmøter.

 

I tillegg til å besøke Sunnmøre besøker gjestene disse i Rogaland og Oslo:

I Rogaland skal de besøke Tryggheim Skoler, ungdomsskolen og videregående, Gand Vid. Bil og metall, Betong firmaet Multiblokk i Sandnes, Høgskolen, Landbruk og Bygdeutvikling i Klepp, fjernundervisning.

Kyllingproduksjon Kjell Ingar Bø i Randaberg.

Melkeproduksjon - Jersey kyr hos Kåre Sigurd Undheim og Per Ådne Skårland på Bryne.

I Oslo: Norsk Luthersk Misjonssamband/v Morten Egeland,

Digni/v Jørn Lemvik og Utenriks Dep. /v nge Hermann Rydland.

 

Mange minnes at det ble sendt maskiner og utstyr fra flere møbelfabrikker på Sunnmøre og Toyota Norge bidrog med utstyr til å bygge opp et bilverksted på Arba Minch yrkesskole i Etiopia i 2006.

 

De fleste maskinene kom fra Vatne møbelfabrikk som Stokke hadde overtatt, da fabrikken ble lagt ned ble mange maskiner gitt til yrkesskolen.

Noen lokale ildsjeler med Norvald Bjørkevoll i spissen demonterte maskiner og pakket utstyret inn i containere.

Alt ble sendt til Etiopia for å bli montert opp på nytt, dette skulle danne grunnlaget for at kirken kunne makte å fortsette driften av yrkesskolen NLM og Norad hadde bygd opp mange år før.

 

Tiden var kommet for at kirken skulle overta, da måtte de også skaffe egne inntekter til å drifte skolen. Fra nå kom det ikke noe off. tilskudd, alt måtte skolen skaffe selv.

Lokalt var ildsjelene Norvald Bjørkevoll og Ansgar Hagen til stor hjelp, og sammen med den maskinkyndige Jan Inge Rønning fra Rissa i Trøndelag reiste de til skolen for å montere og starte opp maskinene.

Gunnar Hamnøy var med mot slutten av denne dugnadstiden.

Dette arbeidet ble gjort i regi av NLM.

 

I 2007 ble Brit Signe og Ketil Fuglestad fra Bryne bedt av NLM om å hjelpe skolen med å etablere «inntekts-bringende virksomheter». De har vært til sammen fem år i dette arbeidet ved skolen og Ketil bor og arbeider der fremdeles.

 

Det er etablert en sjåførskole for å øke inntektene til drift. Nå bygges også et karosseriverksted med penger fra giver på Sunnmøre.

 

Da skolen startet opp på nytt, i 2006 hadde skolen 40 elever, etter kort tid var elevtallet over 400. Nå er elevtallet om lag 200.

Elevene får opplæring i data, elektro og bilmekanikk. Det er den lutherske kirken i Etiopia som driver skolen,

 

Givere i NSP Aid har betalt inn penger til NSP Aid, dette har gjort det mulig for NSP Aid å betale skoleplass for elever som ikke har økonomi til å gå på skole. Hvert år er det om lag 25-30 elever som trenger slik støtte..