Besøk fra Kenya til NSP Aid

Om alt går etter planen vil vi få besøk av Eliaika M. Oruko som er en av hovedlederne i Heart to Heart i slummen i Nairobi. Eliaika lander på Vigra lørdag kveld den 20. juni, om visum går i orden, og blir på Sunnmøre nesten en uke. På Sunnmøre skal vi besøke flere av giverne, søndag den 28.juni deltar vi i Gudstjeneste i Øygarden og om kvelden er det giversamling i Bergen hos Olav og Ingrid Helland.

Bildet viser gjesten på bygget til den nye skolen vi har finansiert i Kawangwareslummen i Nairobi.