Besøk fra Kenya til NSP Aid.

I går fikk vi melding om at visum er innvilget og vi får besøk av Mary, som egentlig heter Eliaika M. Oruko. Mary er udannet diakon og kommer til Norge for å delta på en samling i Bergen 1.-5. juli i regi av Diakonissene som skal ha en stor samling på Kongshaug vgs. Mary kommer til Sunnmøre 10. juni og sammen med Gunnar Hamnøy skal vi møte mange givere på Sunnmøre, Bergen og Østfold.

Mary er en av hovedlederne for prosjektet til "Heart to Heart" i Nairobi, ett prosjekt som har fokus på å hjelpe foreldre løse og barn som har det svært vanskelig til skolegang, mat og klær.

Det er som er klart av samlinger er:

 

Søndag 21.juni kl.19 Godøy bedehus.

Mandag 22.juni kl.18 husmøte hjemme hos Margrethe Aannø i Langevåg ved Ålesund

Tirsdag 23.juni kl.18 Vi deltar på St.Hans samlingen på Sagatun på Vigra.

Onsdag 24.juni er det klart med ett besøk på Moltu på dagtid.

Onsdag 24. juni kl.19 Volda bedehus 

Torsdag 25.juni kl.19 i Skodje bedehus. Dette blir en samling for givere i hele Ålesunds regionen.

 

Søndag 28.juni kl11 Blomvåg Kyrkje i Øygarden

Søndag 28.juni kl.18 Husmøte hjemme hos Ingrid og Olav Helland i Lindås

 

Mandag 29.juni kl.19 i den nye konferansesalen til Kynningsrud i "Halden Brygge". 7. etasje.

bygget er på andre siden av Hotell Thon i Halden.