Borg Folkehøgskole engasjerer seg for barna i Kibera.

Solidaritet reiseskolen ved Borgund folkehøgskole skal engasjere seg for NSP Aids barneprogram i Kibera slummen i Nairobi, dette er et samarbeid mellom NSP Aid og "Heart to Heart", en lokal organisasjon som tilhører den lutherske kirken i Kenya.

Elevene  og skolen vil forplikte seg på en gave på kr 50 000 hvert år i 5 år, dette vil gjøre det mulig for 20 barn å få skolegang. For oss i NSP Aid er dette en stor oppmuntring. Vi håper flere skoler kan gjøre det samme.