Bygge arbeidet på Malaika Villages Faraja.

Gunnar Hamnøy og Andreas Kårbø fra NSP Aid besøkte Malaika Villages sist uke, for å se hvordan bygge arbeidet går. Det er snart ferdig 3 bolighus og 1 hovedhus til matsal og kjøkken.
Vi vil gjøre alt ferdig ute og inne før vi henter inn barna. Vi tror det er realistisk at de første barna flytter inn fra ca 1. januar 2010.

Styret i Malaika Vilalges bestemte at det skal være åpningsfest for Malaika Villages lørdag 29. februar 2020.

NSP Aid vil arrangere en felles tur til dette for de fra Norge som ønsker å bli med på dette.