Det ble en fin Kenya samling på Vatne bedehus søndag den 15.11.

Det ble en fin kveld hvor vi i NSP Aid fikk gi info om arbeidet vi er med på i Etiopia og Kenya.
To elever (Mathea Jensen og Siren Huse) fra ved Haram vgs var med og viste bilder og fortalte fra turen de var med på til Kenya i oktober 2015.
Kollekten denne kvelden gikk til stipend til elever ved Arba Minch Yrkesskole i Etiopia.
Vi i NSP Aid er svært takknemlig for muligheten til å besøke bygder for å fortelle om arbeidet vi er med på mellom barn og unge i Afrika.