Det bygges en ny stor vanntank på Faraja Childrens Home.

I forbindelse med rehabiliteringen av to bolighus på barnehjemmet bygger vi også en vanntank på over 45 000 liter. I tillegg til denne ble det bygd sist høst en vanntank på over 10 000 liter. Vi samler regnvann fra 4 tak, vannet blir brukt til å dyrke tomater og andre grønnskar. Håpet er at inntekter fra tomat og grønnsak produksjonen skal gi gode inntekter til drift av barnehjemmet.