Det skjer i Etiopia og Kenya

NSP-AID støtter også arbeid både i Kenya og Etiopia, og nå har vi litt nytt å meddele fra begge land.

Bibelskole i Kenya
På Shimoni Bible training senter, har en tatt opp 10 nye studenter. Denne bibelskolen ligger i en fiskerlandsby sør for Mombasa, på vei til Tanzania.
Skolen er et tilbud for evangelister som arbeider i kirken.
Dette er en bibelskole der målet er å utdanne nye evangelister til det kristne arbeidet i området.
Kurset elevene skal igjennom tar to år å fullføre.

Studentene lærer om administrasjonsarbeid, lederskap, rådgivning og bibellære. Skolen driver på enkle forhold, og har behov for flere ting for å gi studentene bedre læringsvilkår. Men de er optimistisk, og håper ting vil ordne seg til det beste. Helt konkret så trenger man div. dataredskap for å gjøre hverdagen enklere. Pr dags dato arrangeres bla. eksamen på en internettkafe i byen. NSP-AID håper det kan legge seg til rette til det beste for skolen.


Etiopia, Geresse
Vi har fått en halvårsrapport fra menigheten Geressie i Etiopia.
Dette er en menighet der NSP-AID støtter med penger slik at 24 barn og unge med diverse handicap, og alle kommer fra svært fattige familier i området får mulighet til utdannelse..
NSP Aid hjelper også til med penger til evangelister og noen enkle kirkebygg i Geresse.
Det evangeliske arbeidet vokser i dette området.
I 2019 ble det registrert 1904 nye kristne og 1347 som hadde falt bort fra kirken og kommet tilbake. Totalt 3251 økning er dette i 2019.
I dette området er det i dag 24 139 medlemmer i 230 menigheter.
125 evangelister og 46 prester.