Drivhus på Faraja.

Ommund og Inger Lise Tveit reiste sammen med Gunnar Hamnøy til Kenya den 5. januar og kom hjem lørdag den 19.januar. Ommund Tveit og Debora, ei ung dame fra Taveta i Kenya, som er tilsett for å arbeide med landbruk på barnehjemmet, fikk sett opp et drivhus på ca 200 m2.
(Bildet er av Debora utenfor drivhuset)

I drivhuset skal det produseres tomater for salg. Debor håper at de kan levere de første tomatene alt imars.  Lokalt mener de at det er et stort maked for tomater. Vi håper og tror at dette kan gi gode inntekter til barnehjemmet. Dette er en investering på omlag 25 000 kr.