En gleds dag.

Fredag den 20.01 ble en gledes dag for oss i NSP Aid og våre venner i MALAIKA CHILDCARE VILLAGES. vi har endelig fått skjøte på dens tore eiendommen vi har fått som gave fra lokalbefolkningen i Kalambe, en liten landsby med 1500 innbyggere 15 km utenfor Voi.

Kunstneren Inger Giskeødegård har malt for oss et bilde slik hun tenker seg landsbyen. Det er 160 firma og privatpersoner som har "kjøpt" sine andeler. Vi har "solgt" 2000 perseller a 1000 kr pr stk. Pengene bruker vi til den prosessen vi har hatt så langt med skjøte, regulering av eiendommen, føre strømm inn til området, bore etter vann og sette opp elefantgjerde. Pluss mye mer, før vi starter å bygge bolighus, barnehage, skole.

Dette blir et stort prosjekt, vi trenger mange som vil være med oss videre for å realisere dette.

Nå her vi det vi trenger for å starte, takk til dere mange som har støttett prosjektet så langt.