En stor gave fra et eldre ektepar.

Det er stort å oppleve at folk sender store og små beløp til arbeidet, vi har notert oss et større beløp fra et eldre ektepar fra ei av øyene.
Noe av pengene går til pulter, stoler og bøker til den nye skolen i Kawangware slummen i Nairobi.