En verden i forandring

En kort oppsummering av de siste måneders hendelser.

Vi vil i denne kommentaren prøve å oppsummere litt av den situasjonen NSP-AID sitt arbeid jobber i nå. Det er fem måneder siden verden stoppet opp. Landegrenser ble stengt og hver nasjon ble på mange måter overlatt til seg selv.

 

For oss i Norge betydde det stenging av bedrifter, hjemmeskole, hjemmekontor, hamstring av mat, fritidsutstyr og byggeartikler, endring av ferieplaner, digitale møter og idrettspause. Noen av det til det gode, og mye som skapte store utfordringer både for private og for samfunnet.

 

For oss i NSP-AID har vi samtidig prøvd å følge situasjonen i Kenya og Etiopia. To land med store ressurser, men som i mange år har hatt vansker med å fordele ressursene likt på folket sitt. I disse landene betyr det at de fattige ble fattigere – veldig mye fattigere.

I slummen har barna vi støtter, sine eneste måltid på skolen. De får komme til en trygg skole og være med venner og lærere som bryr seg. På utsiden av portene er det slum og fattigdom. En veldig utrygg tilværelse. Her møter de rus, vold, mange har mistet faren sin, og noen har mistet begge sine foreldre. En nød det er umulig å forestille seg for en heldig nordmann.

 

Konsekvensene ved nedstengning av slummen i Nairobi var mangel på daglig inntekt, mange på skolegang, mangel på mat, utrygge gateforhold, utrygge hjemmeforhold, stopp i all fritidsaktivitet, trussel om utkasting fra bolig.

Dette fikk vi i NSP-AID ukentlige rapporter om fra våre medarbeidere i Heart to Heart. Heart to Heart består av ca. 15 unge som jobber å ha kontakt med familiene som NSP-AID er med og støtter. Uten Heart to Heart i denne perioden, hadde vondt vært vondere. Norske givere har gitt over 200 000 til nødhjelp i slummen denne perioden. Heart to Heart har forvaltet pengene til å kjøpe mat og rengjøringsmiddel slik at familiene kunne ha bedre forutsetninger for å overleve. I den siste tiden nå, har de også kunne starte med matservering på skolene igjen. Men undervisningen er stoppet i lang tid fremover.

NSP-AID har ansatt en norsktalende mann i Kenya. Han heter Justus Nyango. Han snakker litt norsk, og er ansatt for å være et bindeledd mellom NSP-AID og Kenya i denne perioden det er vanskeligere å få reise til landet selv. Gjennom han og Heart to Heart har NSP-AID kontakt flere ganger i uken om tilstanden.

 

På kysten støtter NSP-AID barnehjemmet Faraja Children Home og barnelandsbyen Malaika Villages. Her ble det nedstenging i mars, men ganske raskt fikk de ca 80 barna komme tilbake til Faraja. Her får de alt de trenger til livets opphold, noe som er trygt og godt å vite for oss i NSP-AID.

 

Videre fremover høsten skal NSP-AID ha flere samlinger rundt om i Norge. Høydepunktet blir 6. november når vi skal feire 10 årsjubileum. Da håper vi at verden er mer stabil og vi kan ta i mot alle som har lyst å feire med oss!