Enda en stor gave fra Kynningsrud Holding as og tilsette.

Kynningsrud Holding as har sammen med de tilsette i sine firma bestemt å gi årets julegave til Farja Childrens Home i Kenya. Dette er tredje året firmaet og tilsette gir julegaven til Faraja Childrens Home i Kenya.

Kynningsrudgruppen (KYG) i Norge og Nordic Crane Kynningsrud AS (NCKYAS) har i mange år hatt tradisjonen med å gi gave til en veldedig organisasjon til jul. Organisasjoner som har fått gave er blant andre; Radiumhospitalet, Ahead, Hand to Hand, Frelsesarméen og Norsk Luftambulanse. Fra 2012 har også Kynningsrud Prefab AB i Sverige blitt med på denne gaven.


Årets mottaker og gave

For tredje året på rad har tillitsvalgte og ledere i Kynningsrudgruppen og Nordic Crane Kynningsrud AS blitt enige om å gi gaven til barnehjemmet Faraja Children’s Home gjennom organisasjonen NSP Aid. Barnehjemmet ligger i nærheten av Mombasa i Kenya.

Gaven i 2011 ble brukt til å bygge to nye hus for barna, og for midlene gitt i 2012 ble to 35 år gamle bygg rehabilitert. Det en bygget blir bolig for personalet og det andre kontorer og klasserom.

Det bor 23 foreldreløse barn på barnehjemmet. Nesten alle har mistet sine foreldre på grunn av HIV. Gaven for 2013 blir satt på konto i Norge gjennom NSP Aid og er øremerket bruk til beste for barnehjemmet og barna i fremtiden, f.eks. til utdanning.

Vi har erfart gjennom vårt samarbeid med NSP-Aid at det nytter å bidra, og vi har full tillitt til at også disse øremerkede midlene vil bli brukt til å gi barna et godt grunnlag for et verdig liv i framtiden.


Medarbeiderne og bedriftene bidrar

Vi har de siste årene fått mange positive tilbakemeldinger eksternt og internt at både ansatte og bedriftene bidrar med gave. Som tidligere blir derfor gaven et spleiselag mellom ansatte og bedriftene.

Medarbeiderne bidrar frivillig med 200 kr hver.

KYG og NCKYAS bidrar slik at gaven totalt blir på 300.000 kr


Gjennomføring

Vi vet at det er mange medarbeidere som privat gir til mange gode formål. Vi anbefaler denne gaven, men det skal ikke føles som tvang. Allikevel synes ledere og tillitsvalget at det er positivt at vi sammen bidrar felles til et samfunnsnyttig formål i takt med vår visjon "Gleden er å være til nytte".

 
Torkil Kynningsrud. (for firmaet)