Enda en stor gave til Faraja Childrens Home

Et firma i Møre og Romsdal har overført kr 150 000 ( gaven er fra to av deres firma med kr 75 000 fra hver) til barnehjemmet.
Pengene skal brukes til å oppgradere bygningene på barnehjemmet.

Kirken som driver barnehjemmet har hatt ønske og planer om å oppgradere og bygge om 3 hus som er i bruk i dag på barnehjemmet. Byggningene ble bygd for mange år siden av misjonærer som var sendt til Wema av Norsk Luth. Misjonssamband. Når barna flytter inn i de to nye bolighusene den 10. november og NSP Aid har fått samlet inn penger til dette arbeidet, kan oppgraderingen starte. Huset guttene bor i skal bli gjestehus, jentebygget skal bli klasserom, kontor og div møterom. Huset noen av de som arbeider  på barnehjemmet skal også oppgraderes. 

Totat vil dette omfattende arbeidet koste ca kr 500 000. Vi trenger også penger til inventar og utstyr i husene.