Etter 12 dager har vi "solgt" 217 parseller til barnelandsbyen vi planlegger i Kenya.

NSP Aid samler inn penger til å kjøpe 200 mål eiendom i Kenya for å bygge en barnelandsby. 1 parsell er på 100 m2 og koster kr 1000. Gunnar Hamnøy har fått god respons på denne måten å skaffe penger til å kjøpe eiendommen. Vi trenger mange flere penger, over 10 % er ordnet. Takk tild ere mange som bidrar.