«Faraja Children’s home» vokser med støtte fra NSP Aid

Da vi besøkte barnehjemmet i februar 2011 bodde det 10 jenter og 10 gutter der. Vi så både mulighetene og behovet. I tiden etter har vi derfor valgt å finansiere fire nye bolighus. Vi har også bygd om to eldre misjonærboliger. Det ene fungerer som undervisnings- og kontorbygg. Det andre tjener som bolig for ansatte- og besøkende.

Senteret har vokst og det er nå 39 barn og unge som har en tilknytning til barnehjemmet.

Senteret er drevet av den lutherske kirken på Kenya-kysten. Det ble bygd på den tidligere Wema misjonsstasjon i Ukunda.

 

NSP Aid har også finansiert en total rehabilitering av landsbyskolen, og tilrettelagt for landbruk på eiendommen.

 

Vi er stolte over å få være en del av dette flotte arbeidet og vil derfor anbefale deg å lese mer om Faraja Children’s home på deres nettside.

 

Ønsker du å støtte dette arbeidet? Gi en gave i dag:

Bli fadder i dag, eller gi et enkeltbidrag
                VIPPS: 10700
                mCash: 90865844
                Konto: 1503 25 02366

Merk gjerne gaven: «Faraja» 

Foto: Andreas Winterstø Ljøkjel