Festdag i slummen i Nairobi for 153 familier.

En spontanaksjon mandag 21.. til onsdag desember førte til at vi kunne kjøpe inn, pakke og dele ut matpakker, grillkull og ferske grønnsaker til 153 familier Herat to Heart har kontakt med gjennom skolene i slummen i Nairobi.

Mange givere kontaktet oss i NSP Aid for å betale for "sin" eller "sine" matkasser som skulle deles ut julaften.

En matkkasse kostet kr 250 pr stk.

Bildet viser lykkelige familier som henter sine kasser for å gå hjem og stelle til julemat.

Takk til alle som var med på aksjonen.