Flaskepant AS med stor gave!

I dag mottok vi en hyggelig mail!

Flaskepant AS gir av sitt overskudd til veldedige formål, og i dag mottok NSP-AID litt over 5000,- som skal gå til matkasser til familier i Nairobi!

 

Dette er en stor og kjærkommen gave til de som trenger dette som mest.

 

Tusen takk på vegne av NSP-AID