Flere "adoptivforeldre".

Vi har bilde og informasjon av 4 barn i Kawangware slummen som går på "Prince og Peace" skolen som vi må finne nye giver (er) til. Dette haster. Kontakt oss om du vil overta dette ansvaret.