For kr. 6,70 kan du gi nytt håp for et barn.

Kostnadene vi har for å hjelpe et barn i Kibira i Kenya er kr 6,70 pr dag. For dette kan vi gi skoleplass eller barnehage plass for et barn, mat, skoleklær, bøker.
kontakt oss om du vil bli med på dette.