Givere til NSP Aid sine prosjekter.

En opplysning til dere som er faste givere og ønsker å få et bedre system for dine faste gaver. fra 1..1.2014 går NSP Aid inn i et samarbeid med Solidus, og fra da ønsker vi at flest mulig av våre gaver skal betales inn på en fells konto 1503 40 40 793, enten med autogiro eller en fast kid for det prosjektet du støtter.
Kontakt oss for å få tilsendt det som trengs av kid og avtaler.

                                            
AvtaleGiro en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på.

.

Enkelt. Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.

OBS AvtaleGiro må ikke forveksles med ”Faste oppdrag over nettbank”. Gave-beløp over nettbank må registreres manuelt av oss for at giver skal få skattefradrag med det merarbeid dette medfører

Sikkert. Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften, på kontofonen eller i nettbanken kan du enkelt kontrollere at rett gavebeløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe betalingen, er en telefon til banken alt som skal til.

Rimelig. AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på.

Fordel for North-South Partnership Aid. Rimelig ordning å administrere. Sparer oss for mye papirarbeid - ressursene kan settes inn på andre viktige områder.

 

Slik kommer du i gang Fyll ut svarkupongen. Av sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en maksimal beløps-grense pr. trekk, men du vil bare bli trukket for det gavebeløpet du har oppgitt. Ta gjerne høyde for at du senere vil ønske å heve ditt terminvise gavebeløp slik at du – hvis det skulle bli aktuelt – ikke behøver å fylle ut ny svarkupong. Hvis feltet er åpent, setter vi beløpsgrensen til det dobbelte av terminbeløpet.

 

Ditt fødselsår. må med, hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag. Maksimalt skattefritt gavebeløp i kalenderåret er kr.12.000,-, minimum kr. 500,-. OBS Dette forutsetter at NSP AID blir formelt godkjent til å motta fradragsberettigede gaver. Nærmere informasjon vil bli gitt.

 

Send svarkupongen i signert stand til North-South Partnership Aid. Hvis du er med i givertjenesten allerede, ber vi om at du overfører ditt gavebeløp på vanlig måte inntil avtalegiro-ordningen trer i kraft.  

Min støtte gjelder følgende formål (OBS bare ett kryss pr svarkupong):

( ) Medlemskap i NSP AID, privat                        ( ) Faraja Childrens Home, skole         ( ) Plant et tre, Voi SM                                                                        

( ) Medlemskap i NSP AID, bedrift                         ( ) Faraja Childrens Home, drivhus     ( ) Voi foreldreløse barn                                          

( ) Kibira slummen i Nairobi, Foreldreløse barn     ( ) Faraja Childrens Home, drift           ( ) Lærer i Voi                                                                                             

( ) Tabor Evangelical College elev støtte                ( ) Faraja Childrens Home, byggprosj ( ) Torunns operasjonsfond                                                                   ( ) Arba Minch støtte til studenter                          ( ) NSP AID frie gaver                         (   ) Kibira byggeprosjekt

( ) Exodus College Uganda, elevstøtte                     ( ) Albert lønn

S v a r k u p o n g                              

Jeg vil støtte North-South   Partnership Aid med kr.__________

 

 Pr. måned       Pr. kvartal     Pr. halvår      Årlig_  

                                                                                      

 

   Jeg   ønsker skattefradrag, mitt fødselsnummer er

Jeg ønsker å få tilsendt giroer i posten   istedenfor å benytte AvtaleGiro (mer   kostbart for oss.)  

 

                                                 
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

 

 

 

For   firma / bedrifter skrives organisasjonsnummer:

                                                 
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

        

Iht   Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om følgende: Når du   støtter oss, vil vi oppbevare informasjon om at du har gitt, og gjør   oppmerksom på at du i fremtiden kan komme til å motta materiell fra oss. Vi   vil ikke utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av eventuelle   krav fra offentlige myndigheter, for eksempel skatteetaten vedrørende   eventuelt skattefradrag.

 

    

 

   Jeg ønsker å benytte

 

 

 

Mottaker:

NORTH-SOUTH PARTNERSHIP AID

Mottakers konto:

1503.25.02366

Beløpsgrense pr trekk _________

(Må   være samme som terminbeløp eller høyere)

 

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer

Navn ___________________________________

 

Adresse _______________________________________

 

Postnr/sted ____________________________________

 

                                                 
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

 

Beløpet trekkes den 20.nde i   måneden

 

Jeg ønsker   ikke å motta varsel i forkant av betalingen.

       (NSP AID sparer bankgebyr).                            

 

Sted   ___________  

Dato   ___________

Underskrift   ____________________________

 

KID (fylles ut av NSP AID)

Avtalen   sendes/leveres i lukket konvolutt til

 

                                                 
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

NORTH-SOUTH PARTNERSHIP AID

Stampeveien 3    6260 Skodje