Gladmelding fra Skattedirektoratet.

NSP Aid har endelig fått godkjent søknaden om skattefritak for gaver til NSP Aid. Fra 2014 er skattefritt beløp kr 16 800, en økning på kr 4 800 fra 2013.
Vi legger opp til at gaver gitt til NSP Aids arbeid fra 1.1.2014 blir registrert og sendt inn for skattefritak. Det er en forutsetning for å gjøre dette, at giveren sender inn et utfylt skjema med person nummer eventuelt reg. nummer for bedrifter til NSP Aid.
Om du ikke alt har fått tilsendt slikt skjema, og ønsker det vil du få det tilsendt ved å henvende deg til NSP Aid.
Adresse: Stampeveien 3. 6260 Skodje.
epost: gunnham online.no eller post nsp-aid.com