GOD JUL.

Vi hilser alle givere og medlemmer i NSP Aid med en god jul og takk for alle støtte til ulke prosjekt i Kenya og Etiopia i 2013. vi har store forventninger til 2014 og håper vi fortsatt kan være med å bidra med støtte og hjelp.
God jul!