GOD JUL.

I kveld når vi samles til julefest rundt om i våre hjem, og feirer at Jesus ble født som vår frelser, er det fint å tenke på at mange i slummen i Nairobi også kan samles til julefeiring og har mat å spise.
Mange av NSP Aid sine givere har gitt penger, og våre folk i Heart to Heart i Nairobi har kjøpt inn og delt ut.

Jula 2015 fikk 153 familier en stor kasse assortert julemat, i år fikk 450 familier en kasse assortert mat. Det er flott at så mange har engasjeert seg og stilt opp denne gangen.

God jul og takk.