God jul.

NSP Aid vil hilse og takke alle våre givere for alle gaver vi har fått fra dere i år. Vi vil også ønske dere alle en god og velsignet Jul.
En Jul hvor julens innhold og sentrum kan bli fornyet og stort for den enkelte av oss.