GOD JUL

NSP Aid ønsker å hilse alle sine medlemmer og givere en god jul og godt nytt år. Også dette året som snart er omme har vi fått være med å gi hjelpe og støtte til mange barn, unge og familier i Kenya og Etiopia.

Vi håper at vi også kommende år kan fortsette, og om mulig øke insatsen vår. Vi håper at vi til sommeren kommende år kan starte opp å bygge vår neste Malaika Villages, utenfor Nairobi. Denne julen fikk 2200 familier i slummen en kasse mat, det er 500 mer en sist år. Tusen takk til dere som gjorde det mulig.